Пояснительная записка


Уважаемые посетители!
Большая часть заметок в этом дневнике написана на языке Эсперанто. Убедительная простьба: пожалуйста, под записями на Эсперанто оставляйте комментарии только на этом языке.

Подробную информацию об Эсперанто и его истории можно найти в соответствующей статье Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эсперанто

Желающим изучать этот язык можно порекомендовать следующие ресурсы:
1. Сайт Lernu!
    https://lernu.net/ru
2. Курс Эсперанто от Goethe Verlag GmbH:
    http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/russki-esperanto-online.html
    - бесплатный аудиокурс Эсперанто состоящий из целого ряда уроков
3. Сайт Юрия Финкеля:
    http://www.esperanto-mv.pp.ru/RUS/index.html
    - содержит большое количество учебных и справочных материалов, а так же литературу на Эсперанто. На сайте   доступен онлайн словарь.

В последнее врямя я активно посещаю эсперантистские чаты в Телеграмме. Список многих из них доступен на сайте:
    https://telegramo.org/

Информация в этой записи будет изменяться и дополняться.

Terpoma kampanjo finiĝis!


Terpomoj jam estas elterigitaj kaj ĉefa tasko de la legomĝardena sezono forpasis. Estas kialo por festi. Malgraŭ aĉa vetero de ĉi somero la rezulto akcepteblas. En la dua foto ne estas averaĝa ekzemplero, tamen ĝi ankaŭ ne estas elstara. Memkompreneble la birko ĉeestas por taksi la grandon. Mi esperas, ke dimensioj de brikoj ne tro diferenciĝas de lando al lando.

Esperantaĵoj: Kion mi ŝatus, sed ne trovis [2]Retumante mi denove kaj denove vidas trafajn aplikkampojn por Esperanto, kiuj restas neprizorgataj kaj neprilaborataj.

Astronomio, unu el plej antikvaj sciencoj, nun konstante estas fonto de mirindaj novaĵoj, kiuj grave aliigas niajn vidpunktojn pri Universo. Jen la ekzemplo: antaŭ tridek jaroj ekzisto de ekstersunsistemaj planedoj estis nur hipotezo. Iuj sciencistoj eĉ supozis, ke tiaj planedoj ne ekzistas entute aŭ tre raras. Nun kekaj miloj da ili estas konataj kaj oni trovadas novajn.
Ne estas grava sekreto, ke anglalingvanoj havas avantaĝon por akiri astronomiajn novaĵojn, do NASA, ESA kaj aliaj seriozaj organizaĵoj aperigas informojn ĉefe en la angla. Se iu anglalingva esperantisto aperigus almenaŭ ĉiusemajne bultenon kun koncizaj notoj pri plej gravaj eventoj en astronomio kaj kosmonaŭtiko, mi estus unu el plej fervoraj legantoj. Ion similan aperigas en la rusa kiri2ll, sed ĉi blogo ne tute kontentigas min. Por la justeco necesas rimarki, ke en Esperanto estas priscienca blogo: Scivolemo Tamen unue ĝi estas ĉefe pri temoj, kiuj ne koncernas esploradon de Kosmo. Due ĝiaj kontribuoj tro longas. Krome la lingva kvalito nepre kaŭzus plendojn de iuj kamaradoj pri baldaŭa Fina Venko de Fuŝanto.

Releginte mian skribaĵon, mi trafis la demandon: ĉu eble en la mondo iu esperantisto suferas pro manko de informoj, kiujn mi senpene povus aperigi?