?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous
Skribaĵoj por ĉiuj kaj neniuj — LiveJournal
n0mad0


Ŝajnas, ke nun Esperantujo havas propran ejon por Fake news. Jen unu el la plej freŝaj publikaĵoj: Pro mislego, SAT-ano neintence iris al satana renkontiĝo La ejo jam faris tumulton, anoncinte, ke la kanto "Dek bovinoj" iĝis nova himno de Esperanto.

Tags: , , ,
Current Location: Hejme

Afiŝu novan komenton
n0mad0
La bubo el Afriko starigas demandon, kiun la Movado fervore evitas jam dum jarcento.

Tags: ,
Current Location: Hejme

3 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0


Mi daŭrigas raporton pri miaj atingoj en "Telegramo". Nun mi akiris rangon "Honora stalinisto" en la grupo "Religio, politiko kaj aliaj tiklaj temoj". Entute eĉ kelkaj frazoj respektaj al Soveta Unio kaŭzas histerion kaj ŝrikojn de multaj homoj. Oni ne povas kredi, ke Sovetio estis nek Mordoro, nek infero. Ankaŭ mi tre amuziĝas, kiam geknabetoj el Brazio kaj Svisio ekrakontas pri vivo en USSR. Cerboj de tiuj uloj estas plenaj da fipropagandaj stereotipoj, sed sampempe ili imagas sin liberpensantaj personoj.

Tags: , ,
Current Location: Hejme

5 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0

Antaŭ du monatoj mi ekuzis "Telegramon" (la programo malpermesita en Rusio) kaj ĝis nun partoprenas en diversaj esperantistaj grupoj. Jen estas la listo de atingoj dum pasinta periodo:

  • Unufoje mi estis silentigita dum tagnokto pro malrespekto por niaj darkhaŭtaj gefratoj el Afriko

  • Ricevis averton pro malrespekto por feministoj

  • Unufoje estis silentigita dum tagnokto pro homofobio

Nun mi suferas pro duboj: Ĉu mi devas honti pri "atingoj" aŭ fieri?

Tags: ,

4 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0

Mi denove kaj denove trovas Esperanton tre taŭga por koncize kaj ĝuste esprimi esencon de aĵoj. Antaŭnelonge mi pensis pri printempa Ĉefa Elektado de la jaro kaj ekkomprenis, kio ĝi estis: Putina cirko.

Tags: ,

Afiŝu novan komenton
n0mad0

Копаясь в разделе Яндекса "Музыка" с немалым для себя удивлением обнаружил довольно обширную подборку композиций группы Persone Знал об этой группе и раньше, даже кое-что слушал, но как-то не зацепило. Однако на этот раз после более внимательного знакомства с творчеством некоторые вещи даже понравились.

Tags:

Afiŝu novan komenton
n0mad0
Nia nova prezidento

Ĉi-aŭtune mi ekatentis, ke en vitrinoj de gazetaraj kioskoj tre abundas surmuraj kalendaroj kun priputin'aj bildoj. Tio estas nova kaj nekomprenebla afero: ĉu multas personoj, kiuj deziras vidi la vizaĝon de la Prezidento dum tuta venonta jaro? Ĉu por ili ne sufiĉas lia restado en televidilo?

Tags:

4 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0
Hieraŭ mi vizitis koncerton de Smolenska rusa popola orkestro omaĝe al Dubrovskij. En la Reto atingeblas informo pri la muzikistaro en angla lingvo. Bedaŭrinde mankas io pri ĝi en Esperanto (almenaŭ dume). La aranĝo estis organizita por studentoj de kelkaj urbaj superaj lernejoj. Mia amiko estas instruisto, kaj tial mi havis eblecon ĉeesti la koncerton. Kiel kutime tre gravas protekto :) Necesas rimarki, ke plimulto da studentoj ne tro interesiĝas pri klasika muziko kaj la halo estis plena nur trione. Tamen venis nur tiuj personoj, kiuj havas veran intereson pri la afero. Same kiel en aliaj fojoj muzikaĵo, la plej favore akceptata de aŭskultantoj, estis "sabra danco" el baleto de Ĥaĉaturjan.

Mi je oportunaj kazoj ĉiam vizitas koncertojn de la orkestro: tio estas bonega ebleco aŭskulti "vivan" bonkvalitan muzikon. Krome eĉ observado de laboro de spertuloj donas egan plezuron.

Tags:

Afiŝu novan komenton
n0mad0


Antaŭ kelkaj jaroj sur frontono de la konstruaĵo estis soveta blazono. Poste iu decidis, ke ĝia ĉeesto estas maldeca.

Tags:

Afiŝu novan komenton
n0mad0
Estimataj, bonvolu respondi: Kiel oni uzas aĵojn, venditajn de la fotitaj personoj? Mi petas samlandanojn dume doni neniujn komentojn.Rimarko:
Antaŭe estas rifuzata malvera respondo - ĉi aĵojn neniel koncernas Internacian tadon de virinoj :)

Aldone
Responde al la peto mi aperigas pli proksiman bildon de la aĵoj:Aldone 2
Do mi donu veran respondon. sonjaaa donis preskaŭ ĝustan konjekton. Jes, tiuj aĵoj estas uzataj por baniĝado. Certe temas pri rusa banejo. Inter ĝi kaj saŭno estas kelkaj gravaj difirencon. Por oni povas sinprezenti la rusan banejon, mi aperigas la bildon, prunteprenitan de Vikipedio:

Tags:

5 komentoj or Afiŝu novan komenton