?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous
Jurto de nomado
n0mad0
Hieraŭ mi vizitis koncerton de Smolenska rusa popola orkestro omaĝe al Dubrovskij. En la Reto atingeblas informo pri la muzikistaro en angla lingvo. Bedaŭrinde mankas io pri ĝi en Esperanto (almenaŭ dume). La aranĝo estis organizita por studentoj de kelkaj urbaj superaj lernejoj. Mia amiko estas instruisto, kaj tial mi havis eblecon ĉeesti la koncerton. Kiel kutime tre gravas protekto :) Necesas rimarki, ke plimulto da studentoj ne tro interesiĝas pri klasika muziko kaj la halo estis plena nur trione. Tamen venis nur tiuj personoj, kiuj havas veran intereson pri la afero. Same kiel en aliaj fojoj muzikaĵo, la plej favore akceptata de aŭskultantoj, estis "sabra danco" el baleto de Ĥaĉaturjan.

Mi je oportunaj kazoj ĉiam vizitas koncertojn de la orkestro: tio estas bonega ebleco aŭskulti "vivan" bonkvalitan muzikon. Krome eĉ observado de laboro de spertuloj donas egan plezuron.

Tags:

Afiŝu novan komenton
n0mad0


Antaŭ kelkaj jaroj sur frontono de la konstruaĵo estis soveta blazono. Poste iu decidis, ke ĝia ĉeesto estas maldeca.

Tags:

Afiŝu novan komenton
n0mad0
Estimataj, bonvolu respondi: Kiel oni uzas aĵojn, venditajn de la fotitaj personoj? Mi petas samlandanojn dume doni neniujn komentojn.Rimarko:
Antaŭe estas rifuzata malvera respondo - ĉi aĵojn neniel koncernas Internacian tadon de virinoj :)

Aldone
Responde al la peto mi aperigas pli proksiman bildon de la aĵoj:Aldone 2
Do mi donu veran respondon. sonjaaa donis preskaŭ ĝustan konjekton. Jes, tiuj aĵoj estas uzataj por baniĝado. Certe temas pri rusa banejo. Inter ĝi kaj saŭno estas kelkaj gravaj difirencon. Por oni povas sinprezenti la rusan banejon, mi aperigas la bildon, prunteprenitan de Vikipedio:

Tags:

5 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0
Hodiaŭ en nia lando oni festas Internacian tagon de virinoj. Tio estas unu el la plej ŝatataj festoj en Rusio. Oni solenas ĝin tre fervore. Verŝajne pli popularas nur Novjarfesto.

Ĝis nun mi kredis, ke malgraŭ ambicia nomo de la festo oni scias pri ĝi nur en Rusio kaj en aliaj landoj de eksUSSR. Tion opinion konfirmis ankaŭ televidilo. Ekz. antaŭnelonge mi spektis interesan dissendon pri amsterdama flora borso. Reportero substrekis, ke ĉi tago ne estas fama en eksterlando, sed oficistoj de la borso konas ĝin bone kaj tre ŝatas. Koncernate la oficistojn mi ne dubas :) Hodiaŭ en la Esperanto-babilejo estis tuŝita temon pri 8-a de Marto festo. Mi kun iom de miro eksciis, ke almenaŭ du eksterlandaj amikoj konas la feston. Kamarado xeno eĉ donis la citaĵon el germanlingva Vikipedio, kiu informis, ke Internacia virina tago estas feritago ne nur en eksUSSR, sed ankaŭ en kelkaj ekzotikaj landoj (ekz. en Burkino).

Ekzemploj de sovetaj gratulkartoj okaze de la festo:


Multajn gratulojn kaj bondezirojn al ĉiuj virinoj, kiuj opinias festo la 8-an de Marto tagon!

Tags: ,

9 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0
De tempo al tempo mi kun plezuro trarigardas arojn de proverboj de diversaj popoloj. Tio estas tre interesaj legaĵoj. Lakonaj folkloraj aforizmoj donas foje pli ĝustan kaj impresplenan informon pri vivo de iu popolo ol dikaj libroj. Ofte oni povas senpene trovi taŭgajn ruslingvajn ekvivalentojn, sed de tempo al tempo tio estas malfacila tasko. Rimarkindas, ke proverboj de diversaj ekzotikaj gentoj donas poiame tre impresan efikon: malgraŭ aĵoj, neniel ligitaj kun niaj ĉiutagaj aferoj, ili mirinde impresas per klareco kaj ĝusteco. Ĉi sube estas mia lasta trovaĵo.

 • Proverbo de afrika gento Xhosa (ĉu esperantlingve Kosao?):
  Oreloj suber akvo ne estas tuta hipopotamo.

Mi fervore ŝparas en memoro plej ŝatatajn ekzemplojn. Poste estas kelkaj.

 • Proverbo de iu afrika popolo, kies nomon mi ne memoras:
  Se vi deziras esti elefanto, do lasu sterkamasojn samgrandajn kiel ĝi.
  Kiam mi proponis la tradukon al germana amiko, li komprenis nenion. Do kiel redoni sencon per kelkaj vortoj?
 • Islanda proverbo:
  Laŭdu veteron vespere, fraŭlinon - post edziĝfesto, kaj edzinon - antaŭ entombiĝo.

Mi provis traduki kelkajn rusajn proverbojn en Esperanton. Ili estis aperigataj en E-babilejo kaj bonhumore akceptataj de anoj.

 • Ĉiu rano kvakas, ke ĝia flak' agrablas.
 • Musoj gaje festas, kiam kat' forestas.
 • Porko korna timindus pli ol lupo morna.
 • Vilaĝano sekalon semas, eĉ se morgaŭ morti emas.

Kamaradoj, ĉu vi povas aperigi viajn ŝatatajn proverbojn?

Tags:

2 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0
Antaŭ kelkaj tagoj mi ricevis perpoŝte la libron el reta vendejo de la eldonejo "Impeto". Tio estas verkaĵo de fratoj Strugackij "La loĝata insulo" (ĉi tie estas ligilo al elŝutebla fragmento). Verdire mi malfermis la libron kun sento iom simila al timo. Necesas klarigi, ke ĉi novelo en rusa lingvo estas unu el plej ŝatataj de mi verkaĵoj - ŝatata de infanaĝo kaj multfoje relegata. Komence bone konata teksto ŝajnis en Esperanto iom stranga, sed poste mi komprenis ke la traduko estas tre bonkvalita kaj forestas iuj mankoj. Traduko validas same kiel originala versio. Tamen restas dubo. Mi intencas sendi la libron donace al mia eksterlanda amiko. Ĉu enhavo estos komprenebla por li? Mi ial opinias, ke gravan parton de la novelo povas kompreni nur homoj, loĝintaj en Soveta Unio (aŭ en nazia Germanio)... Aliflanke avantaĝo de verkoj de la fratoj estas, ke preskaŭ ĉiu persono povas trovi ion interesan por si: se oni ne interesiĝas pri profunda senco, do ricevos pasiigan aventuran legaĵon. Dubo iru for!

Tags:
Nuna muziko: Mein Traum - Oomph!

4 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0
Hodiaŭ mi vizitis la poŝton por ricevi pakaĵon kun radioteknikaj elementoj. Ĉi aĵoj estis menditaj antaŭ unu monato kaj nun fine atingis nian urbon. Ili necesis por ripari ekranoblokon de mia komputilo, kiun ĉesis funkcii antaŭ novjarfesto. Al mia frato sukcesis funkciigi ĝin helpe de eroj de malnova soveta televidilo. Nun mi suferas, solvante malfacilan taskon: ĉu daŭrigi la riparadon kun risko difinitive difekti la ilon; ĉu fari nenion, esperante pri favoro de la sorto.

Tags:

Afiŝu novan komenton
n0mad0
Hodiaŭ mi trovis tre interesan rimarkon:
Infano, se ne ŝatas fari ion, diras simple: "Mi ne deziras fari tion" Plenaĝulo je tiu fojo kutime diras: "Mi estas okupita! Mi estas tre-tre okupita! Mi havas multajn gravajn aferojn."

Traleginte la rimarkon mi kaptis senton de honto. :)

Tags:

Afiŝu novan komenton
n0mad0
Mi jam delonge havas specialan intereson pri diversaj retaj pagsistemoj. Ili estas tre oportunaj kaj rapidaj rimedoj por transpagi. Ĉefe oni povas pritaksi ilian agrablecon, se inter vendisto kaj aĉetanto estas ŝtataj limoj kaj multaj kilometroj.Hodiaŭ mi donis al Guglo la serĉtaskon kun la vorto "pagsistemo"; estis aperigitaj kelkaj dekoj da ligiloj, sed ŝajnas, ke mankas iuj enhavplenaj esperantlingvaj materialoj. Same mankas io rimarkinda en Vikipedio.

Nun mi deziras trovi respondojn kontraŭ du demandoj:

1)Kiaj pagsistemoj popularas en aliaj landoj?
Mi demandis mian babilejan amikon pri Germanio. Li respondis, ke ne uzas tiujn pagrimedojn kaj por pagi al reta vendejo utiligas ĝiron. Necesas rimarki, ke certe tiu vojo ne tro popularas en Rusio. Verŝajne pro troa komplikeco de bankaj proceduroj.
2) Ĉu pagsistemoj utilas por esperantistaro?
Necesas klarigi, ke pagsistemoj kutime uzas nacilingvan interfacon. Tio malhelpas al personoj de diversaj landoj senprobleme utiligi la servojn. Lige kun tio mi tre interesiĝas: Ĉu ekzistas pagsistemoj, kiuj enhavas specialajn rimedojn por traduki interfacon en diversajn lingvojn?

Tags: ,

2 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0
Hodiaŭ mi vizitis dentiston. Kiel kutime tio kaŭzis elspezojn kaj malgrablajn sentojn. Do kial dentistoj ne povas resanigi per surmeto de manoj?

Tags:

Afiŝu novan komenton