?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous
Skribaĵoj por ĉiuj kaj neniuj
n0mad0

Уважаемые посетители!
Большая часть заметок в этом дневнике написана на языке Эсперанто. Убедительная простьба: пожалуйста, под записями на Эсперанто оставляйте комментарии только на этом языке.

Подробную информацию об Эсперанто и его истории можно найти в соответствующей статье Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эсперанто

Желающим изучать этот язык можно порекомендовать следующие ресурсы:
1. Сайт Lernu!
    https://lernu.net/ru
2. Курс Эсперанто от Goethe Verlag GmbH:
    http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/russki-esperanto-online.html
    - бесплатный аудиокурс Эсперанто состоящий из целого ряда уроков
3. Сайт Юрия Финкеля:
    http://www.esperanto-mv.pp.ru/RUS/index.html
    - содержит большое количество учебных и справочных материалов, а так же литературу на Эсперанто. На сайте   доступен онлайн словарь.

В последнее врямя я активно посещаю эсперантистские чаты в Телеграмме. Список многих из них доступен на сайте:
    https://telegramo.org/

Информация в этой записи будет изменяться и дополняться.

Tags: ,

2 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0

  La eta knabeto transgrimpas barilon.
  Avo Semjon prenas sian fusilon.
  Post akra kri' venis plena silent'.
  "La kvardek dua," - komentas av' kun kontent'


Mi relegis kun kontento kaj ekvidis klare, ke eksterlandanoj ne komprenos profundan sencon de la verseto. Necesas traduki ankaŭ novelon "La kvardek unua" de Lavrenjov.

Tags: ,
Current Location: Hejme

2 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0
Evidente oni ankoraŭ memoras, ke dum pasinta vintro komenciĝis ardaj eventoj en Venezuelo, Kiam novaĵoj el tiu malproksima lando fariĝis tro oftaj, mi decidis provi eblecojn de Esperantio kaj trovi venezuelanojn en babilejoj por ricevi informojn sen perantoj. Jen estas la listo da demandoj, pri kiuj mi interesiĝis kaj interesiĝas ĝis nun:

  1. Oni bone scias, ke jam dum kelkaj jaroj en Venezuelo estas ega inflacio. Eĉ se oni deziras aĉeti iun malgravaĵon, do por tio oni bezonas sakon da "papera" mono. Demando: kiel en tiuj cirkonstancoj funkcias komerco? Ĉu venezuelanoj vere vizitas bazarojn kaj vendejojn kun monsakoj?

  2. Ĉu vere bretoj en vendejoj estas kutime malplenaj?

  3. Ĉu vere en la lando estas manko de nutraĵoj?

  4. Trarigardante Guglajn fotojn, oni povas rimarki, ke prilaborataj kampoj en Venezuelo tre malmultas.Ĉu tio estas vera impreso? Ĉu en Venezuelo entute ankoraŭ restas rimarkebla agrikulturo?

  5. Je 90-aj jaroj de pasinta jarcento Rusio spertis egan krizon. Vivkondiĉoj por plimulto de loĝantaro estis tre malfacilaj. Multaj homoj akiradis nutraĵojn, prilaborante eksterurbajn parcelojn. Ĉu estas io simila en nuntempa Venezuelo?

  6. Ĉu vere vivo en la lando estas tre danĝerplena pro multaj krimoj aŭ tio koncernas nur grandajn urbojn?

La listo ne estas plena kaj mi povus daŭrigi ĝin, Venezuelanojn mi trovis, sed pli-malpli kontentiga klarigo estis ricevita nur kontraŭ unua demando. Multaj respondoj estis koncizaj, nebulaj kaj similis al redonado de informaĵoj de amaskomunikiloj. Tamen por mi interesis rakontoj de la civitanoj pri propra sperto.

Mi kun ega intereso spektus videaĵon "Vizito al ordinara venezuela vendejo" aŭ fotojn pri tiu temo.

Tags: ,

Afiŝu novan komenton
n0mad0
Hodiaŭ en la babilejo oni gratulas reciproke okaze de la Esperanto Tago. Bedaŭrinde mankis unueca vidpunkto, kiel necesas festi ĝin ĝuste. Unueca estis nur opinio pri la plej inda drinkaĵo: absintaĵo do.
6 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0


Ŝajnas, ke nun Esperantujo havas propran ejon por Fake news. Jen unu el la plej freŝaj publikaĵoj: Pro mislego, SAT-ano neintence iris al satana renkontiĝo La ejo jam faris tumulton, anoncinte, ke la kanto "Dek bovinoj" iĝis nova himno de Esperanto.

Tags: , , ,
Current Location: Hejme

Afiŝu novan komenton
n0mad0
La bubo el Afriko starigas demandon, kiun la Movado fervore evitas jam dum jarcento.

Tags: ,
Current Location: Hejme

3 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0


Mi daŭrigas raporton pri miaj atingoj en "Telegramo". Nun mi akiris rangon "Honora stalinisto" en la grupo "Religio, politiko kaj aliaj tiklaj temoj". Entute eĉ kelkaj frazoj respektaj al Soveta Unio kaŭzas histerion kaj ŝrikojn de multaj homoj. Oni ne povas kredi, ke Sovetio estis nek Mordoro, nek infero. Ankaŭ mi tre amuziĝas, kiam geknabetoj el Brazio kaj Svisio ekrakontas pri vivo en USSR. Cerboj de tiuj uloj estas plenaj da fipropagandaj stereotipoj, sed sampempe ili imagas sin liberpensantaj personoj.

Tags: , ,
Current Location: Hejme

5 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0

Antaŭ du monatoj mi ekuzis "Telegramon" (la programo malpermesita en Rusio) kaj ĝis nun partoprenas en diversaj esperantistaj grupoj. Jen estas la listo de atingoj dum pasinta periodo:

  • Unufoje mi estis silentigita dum tagnokto pro malrespekto por niaj darkhaŭtaj gefratoj el Afriko

  • Ricevis averton pro malrespekto por feministoj

  • Unufoje estis silentigita dum tagnokto pro homofobio

Nun mi suferas pro duboj: Ĉu mi devas honti pri "atingoj" aŭ fieri?

Tags: ,

4 komentoj or Afiŝu novan komenton
n0mad0

Mi denove kaj denove trovas Esperanton tre taŭga por koncize kaj ĝuste esprimi esencon de aĵoj. Antaŭnelonge mi pensis pri printempa Ĉefa Elektado de la jaro kaj ekkomprenis, kio ĝi estis: Putina cirko.

Tags: ,

Afiŝu novan komenton
n0mad0

Копаясь в разделе Яндекса "Музыка" с немалым для себя удивлением обнаружил довольно обширную подборку композиций группы Persone Знал об этой группе и раньше, даже кое-что слушал, но как-то не зацепило. Однако на этот раз после более внимательного знакомства с творчеством некоторые вещи даже понравились.

Tags:

Afiŝu novan komenton